Du är här

Juridisk hjälp

Vi har tillgång till jurister med mångårig erfarenhet av besluts- och omprövningsfrågor.

Lagen om Stöd och Service (LSS) är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller en del kriterier har du rätt till personlig assistans. Det är i huvudsak och i sin korthet tre kriterier som avgör om du kan få personlig assistans beviljat av din kommun eller Försäkringskassan. 
Kriterierna är:

- Ålder
- Personkrets
- Grundläggande behov

Är du osäker om du har rätt till personlig assistans? Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans hos din kommun eller hos försäkringskassan? Är du osäker om du har rätt antal assistanstimmar i ditt beslut? Har din kommun eller Försäkringskassan kontaktat dig för att ompröva ditt belut om personlig assistans? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med de funderingar du har- kostnadsfritt!